Praktijk Vosmeer & Vosmeer 
therapie - gestalt - emdr - ptss - lichaamswerk - coaching - supervisie
korte wachtlijst
voor emdr!
TONL emergenz

gestalttherapie


Als je geconfronteerd wordt met een situatie, waarbij je hulp goed kan gebruiken, zoals:


Wie bereid is hiervoor hulp te zoeken heeft de stap al gemaakt op weg naar de oplossing van zijn/haar probleem

Er wordt direct gewerkt met problematiek die voor de client op de voorgrond is. In therapie, gaat het ook om voelen, dus meer ervaren dan veel praten. Zo leer je jezelf beter en kennen en ook voelen waar het voor jou om gaat. Je krijgt handvatten mee om in de praktijk te oefenen.

Indien nodig, gebruik ik emdr voor een snellere verwerking van traumatische ervaringen. De therapie heeft daarom ook een breed aandachtsveld en ook aan mindfulness wordt aandacht besteed. Vanuit het nu kijken we wat je valkuilen zijn en leer je andere wegen te bewandelen.

Tevens leer je letten op je ademhaling en lichaamsgevoel.

Wat is gestalttherapie?
Gestalttherapie is een vorm van procesgerichte psychotherapie. Het helpt mensen die zijn vastgelopen weer in beweging te komen. De therapie is experimenteel van karakter en geeft cliënten meer mogelijkheden om hun eigen levensvragen en problemen op een creatieve wijze te hanteren. Uitgangspunt is dat een mens onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat.

Volgens de gestaltbenadering ervaren mensen problemen als hun contact met hun omgeving is verstoord en als zij niet in staat zijn dit contact te herstellen.

De psychotherapie van de gestaltbenadering is er op gericht dit contact te herstellen. De leerwijze in gestalttherapie is procesgericht; dat betekent dat wij u niet diagnosticeren (we hebben wel kennis van diagnostiek).

U begint bij het moment waar u nu bent en vandaar uit gaat u uw eigen proces in.

Gestalttherapeuten volgen deze processen, leggen de nadruk op de manier waarop u de problemen ervaart, welke betekenis ze voor u hebben en hoe u hiermee omgaat.

Door de bevordering van lichamelijk en zintuiglijk gewaarzijn, leert u om opnieuw contact te maken met uw eigen beleving. Gestalttherapie is een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is, maar ook humoristisch en bevrijdend.

In ons gestalttherapeutisch werken gebruiken wij ook lichaamswerk, tekenen en za-zen meditatie.

Persoonlijkheidsleer
Gestalttherapie heeft een eigen persoonlijkheidsleer, die wordt verklaard vanuit een veldtheoretisch standpunt en die rond 1940 is ontwikkeld door Fritz en Laura Perls. De centrale vraag is wat de cliënt in het hier en nu nodig heeft om te functioneren op de contactgrens, de grens tussen de persoon en zijn/haar omgeving en op welke manier hij dit contact verstoort. Het verleden komt slechts aan bod als het een rol speelt in het heden.

Gestalttherapie is een goed gefundeerde therapie. Haar voornaamste bronnen liggen in de waarnemingspsychologie (Wolfgang Köhler), de veldtheorie (Kurt Lewin), de fenomenologie (Maurice Merleau-Ponty) en de antropologie (Martin Buber).

De persoonlijkheidsleer omvat werken van Fritz en Laura Perls, Paul Goodman en Ralph Hefferline.

Voor uitgebreide informatie zoekt u bij links.

BEL MIJ TERUG
naam:

telefoon:


Pinksterbloem 12 - 3417 LA Montfoort (Utrecht) --
E-mail:
info@vosmeer-vosmeer.nl - KvK: 09170981


TELEFOONNUMMER : 0348-784921